Hejo!

Dziś przychodzę do Was z kolejnymi ciekawymi miejscami na mapie naszego kraju. Tym razem pojechaliśmy do województwa Wielkopolskiego zwiedzić Zamek w Kórniku i położony kilkanaście kilometrów dalej Pałac w Rogalinie. Na zobaczenie obu miejsc spokojnie wystarczy Wam jeden dzień. Wyjazd warto zaplanować w słoneczny dzień, gdyż sporo atrakcji znajduje się na zewnątrz.

ZAMEK W KÓRNIKU

Zamek został wybudowany w pierwszej połowie XV wieku. Z tego okresu pochodzą również zachowane mury i piwnice. W roku 1574 roku gościł tam Henryka Walezego, który przebywał w Kórniku w drodze na koronację w Krakowie. Zamek w Kórniku pozostawał własnością rodu Górków do 1592 roku . Przechodził z rąk do rąk, a w 1676 roku stał się własnością rodu Działyńskich. Ród ten dzierżył Kórnik aż do 1880 roku. W tym czasie dawna warownia była przebudowywana dwa razy.

Czasy świetności Kórnika i samego zamku przypadają na okres rządów Teofili z Działyńskich Szołdrska-Potulicka. Najpierw wdowa, a później rozwódka poświęciła się rozwojowi miasta. Jej czasy to rozkwit kulturalny i gospodarczy. Teofila założyła ogród w stylu francuskim obok swojej siedziby, prowadziła szkółki drzew i zwierzyniec.

Teo­fi­la z Dzia­łyń­skich Po­tu­lic­ka zmarła w wieku 76 lat. Jeszcze za życia krążyły o niej plotki, że utrzymywała nie­mo­ral­ne sto­sun­ki z mężczyznami, w tym z lokalnym proboszczem ka­to­lic­kim i pastorem lu­te­rań­skim z Bni­na. Po śmierci stała się bo­ha­ter­ką legend, być może dzięki wi­szą­ce­mu w Sali Herbowej zamku por­tre­to­wi w białej sukni – An­toi­ne’a Pe­sne’a.

W XIX wieku wśród o­ko­licz­nej lud­noś­ci za­cz­to o­po­wia­dać, że krót­ko przed pół­no­cą Te­o­fi­la scho­dzi z obra­zu i prze­cho­dzi na ta­ras zam­ko­wy, skąd do­kład­nie o pół­no­cy za­bie­ra ją na prze­jaż­dżkę po par­ku ry­cerz na ka­rym ko­niu. Obo­je krą­żą po par­ko­wych a­lej­kach, by z pia­niem pierw­sze­go ku­ra roz­stać się. Ry­cerz zni­ka, a da­ma po­wra­ca na płót­no do Sa­li Her­bo­wej.

Dziś prze­wod­ni­cy zamkowi chętnie wskazują ślady po dam­skich ob­ca­sach na par­kie­cie pod obra­zem bia­łej da­my, któ­re do­wo­dzić ma­ją au­ten­tycz­noś­ci tej przy­po­wieś­ci.

Kiedy jechać

Moim zdaniem najlepszym miesiącem na zwiedzanie zamku i pobliskich ogrodów jest maj – ponieważ właśnie wtedy zakwitają wszystkie różaneczniki i azalie, których jest tam dosłownie niezliczona ilość. Kwitną też magnolie, bez, kaczeńce, niezapominajki i inne kwiaty, których jest tam pod dostatkiem.

Godziny otwarcia

W cenę biletu wliczone jest zwiedzanie pomieszczeń zamkowych oraz powozowni (czynna od 1 maja do 30 września w godz. 1100-1600).

Ceny biletów

Bilet normalny – 17 zł
Bilet ulgowy (m.in. dzieci, młodzież, renciści, emeryci)  –  9 zł

PAŁAC W ROGALINIE

Rogalińską rezydencję zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku jako rodową siedzibę Kazimierza Raczyńskiego, pisarza koronnego, późniejszego starosty generalnego Wielkopolski i marszałka nadwornego koronnego na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego.

O wyjątkowości rogalińskiej rezydencji Raczyńskich decyduje między innymi galeria obrazów stworzona przez Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, wybitnego znawcę sztuki i wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Zakupów dokonywał od lat osiemdziesiątych XIX w. do lat dwudziestych XX w., tworząc jedną z najwspanialszych kolekcji współczesnego malarstwa na ziemiach polskich, liczącą prawie 500 dzieł sztuki. Spośród ok. 300 obiektów zachowanych z przedwojennej kolekcji w chwili obecnej galeria zawiera 250 prac, w tym największy (4.84 × 9.73 m) obraz Jana Matejki „Dziewica Orleańska” namalowany w 1886 roku.

Integralną częścią rezydencji w Rogalinie, ufundowanej przez Kazimierza Raczyńskiego w latach 70-tych XVIII w. jest założenie ogrodowo-parkowe. Bezpośrednio do pałacu od strony zachodniej przylega ogród rokokowy. Parter ze strzyżonymi stożkowo tujami ujęty jest szpalerami kształtowanych początkowo w kule lip. Na zachodnim skraju ogród zamyka kopiec zwany Parnasemz którego rozciągał się niegdyś, zasłonięty obecnie przez wysokie drzewa, widok na nadwarciańskie łąki. Ramy ogrodu wytyczają strzyżone szpalery grabowe, wewnątrz których na wysokości Parnasu znajdują się owalne gabinety. Akcentami uzupełniającymi kompozycję ogrodu są kamienne wazony i rokokowe posągi mitologicznych bóstw.

Romantyczną scenerię parku dopełnia antykizująca bryła kościoła – mauzoleum, położonego na wyniosłej skarpie na wschodnim skraju rezydencji

Do ważnych elementów rezydencji Raczyńskich w Rogalinie należą powozownia i znajdująca się po przeciwnej stronie dziedzińca pałacowego stajnia.

Godziny otwarcia

[LNK]

Ceny biletów

[LINK]

Zainspirowałam Was do wyjazdu? :)

Kaja.

Źródła:

https://rogalin.mnp.art.pl/

http://www.zamkipolskie.com/korni/korni.html

https:// ciekawyswiata.pl/zamki-w-polsce/zamek-w-korniku/